Enseignement du catalan/Nombres

Un livre de Wikilivres.

Numerals i ordinals[modifier | modifier le wikicode]

1 u (un, una) 1r./1a. primer/primera
2 dos (dues) 2n./2a. segon/segona
3 tres 3r./3a. tercer/tercera
4 quatre 4t./4a. quart/quarta
5 cinc 5è./5a. cinquè/cinquena
6 sis 6è./6a. sisè/sisena
7 set 7è./7a. setè/setena
8 vuit 8è./8a. vuitè/vuitena
9 nou 9è./9a. novè/novena
10 deu 10è./10a. desè/desena
11 onze 11è./11a. onzè/onzena
12 dotze 12è./12a. dotzè/dotzena
13 tretze 13è./13a. tretzè/tretzena
14 catorze 14è./14a. catorzè/catorzena
15 quinze 15è./15a. quinzè/quinzena
16 setze 16è./16a. setzè/setzena
17 disset 17è./17a. dissetè/dissetena
18 divuit 18è./18a. divuitè/divuitena
19 dinou 19è./19a. dinovè/dinovena
20 vint 20è./20a. vintè/vintena
21 vint-i-u ((un, una) 21è./21a. vint-i-unè/vint-i-unena
22 vint-i-dos (dues) 22è./22a. vint-i-dosè/vint-i-dosena
23 vint-i-tres 23è./23a. vint-i-tresè/vint-i-tresena
24 vint-i-quatre 24è./24a. vint-i-quatrè/vint-i-quatrena
30 trenta 30è./30a. trentè/trentena
31 trenta-u (un, una) 31è./31a. trenta-unè/trenta-unena
32 trenta-dos (dues) 32è./32a. trenta-dosè/trenta-dosena
40 quaranta
43 quaranta-tres
50 cinquanta
60 seixanta
70 setanta
80 vuitanta
90 noranta
100 cent
101 cent u/un/una
102 cent dos/dues
110 cent deu
120 cent vint
200 dos-cents/dues-centes
300 tres-cents/tres-centes
400 quatre-cents/quatre-centes
500 cinc-cents/cinc-centes
600 sis-cents/sis-centes
700 set-cents/set-centes
800 vuit-cents/vuit-centes
900 nou-cents/nou-centes
1000 mil
2000 dos mil
100.000 cent mil
1.000.000 un milió
2.000.000 dos milions

Tout dans un fichier à apprendre avec l'ordinateur